Tirkî biguhêre

Bilêvkirin biguhêre

Lêker biguhêre

gelmek

Tewendina lêkerê: gelmek  
Dem Kes Lêkera tewandî
Erênî Neyînî
Dema borî ben geldim gelmedim
sen geldin gelmedin
o geldi gelmedi
biz geldik gelmedik
siz geldiniz gelmediniz
onlar geldi gelmedi
geldiler gelmediler
Dema borî ya dûdar ben gelmişim gelmemişim
sen gelmişsin gelmemişsin
o gelmiş gelmemiş
biz gelmişiz gelmemişiz
siz gelmişsiniz gelmemişsiniz
onlar gelmiş gelmemiş
gelmişler gelmemişler
Dema fireh ben gelirim gelmem
sen gelirsin gelmezsin
o gelir gelmez
biz geliriz gelmeyiz
siz gelirsiniz gelmezsiniz
onlar gelir gelmez
gelirler gelmezler
Dema niha ben geliyorum gelmiyorum
sen geliyorsun gelmiyorsun
o geliyor gelmiyor
biz geliyoruz gelmiyoruz
siz geliyorsunuz gelmiyorsunuz
onlar geliyor gelmiyor
geliyorlar gelmiyorlar
Dema bê ben geleceğim gelmeyeceğim
sen geleceksin gelmeyeceksin
o gelecek gelmeyecek
biz geleceğiz gelmeyeceğiz
siz geleceksiniz gelmeyeceksiniz
onlar gelecek gelmeyecek
gelecekler gelmeyecekler
 1. hatin
  Karsa gelince seni ararım
  Gava ez bêm Qersê ez dê li te bigerim
 2. hatin
  onu sokağın başından aldım geldim
  min ew ji sere kuçeyê girt û hatim
 3. hatin (çû na ji bona seredan, şevbihêrkê û hwd
  dün akşam amcamlar bize geldi
  do êva rê mala apê min hatin mala me
 4. lê ketin
  kurşun ayağına geldi
  gule li lingê wê ket
 5. hatin
  derslerin sonuna geldik
  em hatin dawiya dersan
  telgraf geldi
  birûske hat
 6. hatin
  eski çağlardan birçok eser günümüze kadar gelmiştir
  ji serdemên berê gelek berhem heta roja me hatine
 7. hatin, çêbûn
 8. hatin
  gün ikindiye geliyordu
  roj dihate esrê
 9. hatinbûn
  boyu ancak omuzuma geliyordu
  telê wê ancax dihate girmilka min
 10. gihîn, qewimîn
  korkma ondan kimseye kötülük gelmez
  metirse jê xerabî nagihê kesî
 11. hatin
  çocuklar arkadan geliyorlardı
  zarok ji para dihatin
 12. hatin
  kahve şamdan geliyor
  qehwe ji şamê tê
 13. jê hatin
  ekler kelimelerin sonuna gelir
  qertaf tên paşiya peyvan
  güzellik, güzel kelimesinden gelir
  xweşikayî ji peyva xweşikê tê
 14. hatin
  sözü burada kesip yeniden konumuza gelelim
  em gotinê li vir qut bikin, ji nû ve em bên ser mijara xwe
 15. derketin, qewimîn
  bu davranışlarından ne gelir bilinmez
  nayê zanîn ku wê çi ji van lebatê de derkevin
 16. jê re tune bûn
  birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor
  ji sermayê re tune ye, tafilê nexweş dikeve
 17. pê bûn, bûn
  adam şakaya gelir
  henek bi zilam dibin
  şakaya gelmez, hemen şımarır
  henek pê nabin, tafilê nerihetiyan dike
 18. hatin
  dediğime geldiniz mi?
  hûn hatin ser gotina min?
 19. lê hatin
  buranın havası ona iyi geldi
  hewaya wira baş lê hat
  buranın havası bana çok sıcak geldi
  hewaya vira li min pir germ hat
 20. jê hatin
  dükkandan onlara güzel para geliyor
  ji dukanê pereyekî baş ji wan re tê
 21. lê hatin, hatin
  bu ayakkabı ayağına iyi geldi
  ev sol li piyê wê hat
  bu elbisenin sana küçük geleceğine eminim
  ez pê bawer im ku dê ev kine ji te re biçûk bê
 22. pê de hatin
  başımıza bir belâ geldi, hiç sorma
  belayeke hate serê me qet mepirse
 23. hatin
  musluktan su gelmiyor
  av ji muslixê nayê
 24. ketin
  okul, yolun soluna geliyor
  dibistan li aliyê çepê yê rê dikeve
 25. dan, hatin
  buraya ışık gelmiyor
  ronî nade vira, ronî nayê vira
 26. jê re çêbûn, hatin
  size yalan gibi geliyor
  ji were wekî vir be tê
  bana öyle geliyor savaş çıkacak
  ji min re wisa çêdibe ku dhe şer rabe
 27. bûn
  caddelere o turmaya gelmez
  nabe mirov li ser kola nan rûne
 28. xuya bûn, dest pê kirin
 29. rûniştin
  bardakların tanesi yüz bin liraya geldi
  heba qedehan bi sed hezarî hat
 30. hatin
  ben e ve gidiyorum, benimle gelir misin?
  ez diçim malê tu bi min re têyî?
 31. hatin
  zamanı gelirse söylerim
  gava wexta wê bê ez dê bibêjim
 32. hatin
  uykusu gelmek
  xewa hatin
 33. xwe lê danîn
  duymamazliktan gelmek
  xwe li keriyê danîn
 34. hatin
  akla gelmek
  hatin hiş
 35. hey ra were,
  gel, şu işi uzatma da olsun bitsin
  heyra were, vî tiştî zêde dirêj meke bila çêbibe here
 36. de were, de bila bê
  gel de şimdi kızma
  de were hêrs nebe
  gelsin de, bu işin içinden çıksın bakalım
  de bila bc ji icar nava vî karî derice ve
 37. vebûn
  yedikçe yiyeceği gelmek
  çiqas dixwe ew çend lc vedibe
 38. halin
  başta gelen kişi
  kese ku di serî de tê
 39. avêtin
  her biri beş kilo geliyor
  her yek jê pênc kilo diavêje
  gel gelelim
  de icar
 40. belê, tew
  gelgelelim adamlar hâlâ gaflet uykusundalar
  de îcar earner hîna ji di xewa xefletê de ne

biguhêre

Etîmolojî biguhêre

Ji osmanî گلمك(gelmek).