mama

 1. (malbat) bav, bab

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) met, metê, metik

mama

 1. (malbat) dapîr, pîrik, pîrê

mama

 1. (mirov) mêr, zilam, zelam (mirovê nêr yê mezinbûyî)

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) bav, bab

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) kur (zarokê nêr yê kesekî)

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) kur (zarokê nêr yê kesekî)

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. ararot, epik, emikê

mama

 1. (malbat) dayik,

mama

 1. (malbat) dapîr, pîrik, pîrê

màmá

 1. (malbat) dayik,