-tî

  1. Paşgirek e pê hin navdêr ji hin rengdêran tên çêkirin
    bedew > bedewtî, kole > koletî, pûç > pûçtî
  2. Paşgirek e pê hin navdêrên nû ji hin navdêrên heyî tên çêkirin
    bîjî > bîjîtî, cihû > cihûtî, pale > paletî

Etîmolojî

biguhêre

Forma kurtkirï ya -ayetî