karşı

 1. hember, dij, pêşber
 2. raber, rûber, rûkal, bergene, fêz (pêşberê kesekî, tiştekî)
  karşımda durma li hemberî min mesekine
  köyün karşısındaki dağ çiyayê li hemberî (an jî fêza) gund
 3. hêl (ji bo bo rê, çem, derya)
  karşı kıyıdan bizi selamladılar li kersaxa wî alî silav li me kirin
 4. haf, pêş, bal, hizûr
  ikisi birden müdürün karşısına çıktılar her du bi hev re derketin hafa midur
 5. pêşber (tiştê ku li pêş e)
  karşı mahallenin kızları keçên taxa hember
 6. dijber, muxalîf
  karşı parti partiya hember
 7. ber, hember (gava ku mirov berê xwe dide aliyekî)
  bahçeye karşı oturmuş berê xwe daye bexçe rûniştiye
 8. gerew, bergîdan, muqabil
  bu söze karşı ne denir? li hemberî vê gotinê dikare çi bê gotin?
 9. jê re, ji bo
  edebiyata karşı ilk alâka sizde ne zaman ve nasıl başladı? ji edebiyatê re hewesa we kengê û çawa çêbüld
 10. berdestî, nêzikî (bi peyvên ku deman dinimînin re)
  sabaha karşı bize geldiler berdestî sibehê hatin cem me