varlık

 1. hebûn, mewcûdiyet
 2. heyîn, heyber
  canlı varlıklar heyînên candar
 3. mewdan, saman, dewlemendî, dewlet
 4. tiştê hêja, girîng, bikêr
 5. halxweşî, hebûnî, zengînî
 6. , temen, jîn
 7. heyîn
  varlık birliği yekîtiya heyînê, wehdetê wicûd (felsefe)