gurur

  1. xîret

Ev çi merivekî bê xîret e. Tu bi xîret baya, te pars nedikir.

  1. fîz, anor,qurnazî, quretî, xurûr (ji bo kesê pozbilind)
  2. difre, fors, fez, fîşal,
  3. şanazî, şeref, hesiyet
  1. fîza