evvel

  1. berî, pêşî
    bundan evvel düşünecek şeyler var beriya vê, tiştên ku divê li serê bên hizirkirin hene
  2. pêş, pêşî, pêşîn, ewil
    evvel zaman dema pêş