-ton

  1. bê-, nîne, tine
    ase (çek, sîleh) > aseeton (bêçek, bêsîleh),
    maksu (heq, biha) > maksuton (bêpare, belaş),
    huoli (xem, xemxwarî) > huoleton (bêxem, xemsar)
  • -tön (ger di peyvê de tîpek ji van hebe: ä, ö yan y)