yakmak

Tewendina lêkerê: yakmak  
Dem Kes Lêkera tewandî
Erênî Neyînî
Dema borî ben yaktım yakmadım
sen yaktın yakmadın
o yaktı yakmadı
biz yaktık yakmadık
siz yaktınız yakmadınız
onlar yaktı yakmadı
yaktılar yakmadılar
Dema borî ya dûdar ben yakmışım yakmamışım
sen yakmışsın yakmamışsın
o yakmış yakmamış
biz yakmışız yakmamışız
siz yakmışsınız yakmamışsınız
onlar yakmış yakmamış
yakmışlar yakmamışlar
Dema fireh ben yakarım yakmam
sen yakarsın yakmazsın
o yakar yakmaz
biz yakarız yakmayız
siz yakarsınız yakmazsınız
onlar yakar yakmaz
yakarlar yakmazlar
Dema niha ben yakıyorum yakmıyorum
sen yakıyorsun yakmıyorsun
o yakıyor yakmıyor
biz yakıyoruz yakmıyoruz
siz yakıyorsunuz yakmıyorsunuz
onlar yakıyor yakmıyor
yakıyorlar yakmıyorlar
Dema bê ben yakacağım yakmayacağım
sen yakacaksın yakmayacaksın
o yakacak yakmayacak
biz yakacağız yakmayacağız
siz yakacaksınız yakmayacaksınız
onlar yakacak yakmayacak
yakacaklar yakmayacaklar
 1. pêxistin, vêxistin, vêsandin
  sigarasını yaktı
  cigara xwe pê xist
 2. şewitandin, sotin, darandin, vêsandin, sotî kirin, ayisandin, dadayî kirin (bi agir tiştek tune kirin)
  ağaçları yaktı
  dar şewitandin
 3. vêxistin (ji bo ku tiştek ronî bide)
  ışığı yak
  roniyê pê bixe
 4. qimandin, qemirandin, şewitandin (bi bandora germê tiştek xera kirin)
  pantolunu ütülerken yaktı
  gava ku şalê xwe kewî kir qimand
 5. peritandin, şewitandin (şewata ji ber tiştê ar û mir)
  biber ağzımı yaktı
  îsotê devê min şewitand
 6. şewitandin (şewata ji ber vexwirina tiştekî ar)
  şarab içimi yaktı
  meyê nava min şewitand
 7. (mecazî) helandin (ji ber evîna zor)
  bu kızın sevdası beni yaktı
  evîna vê keçikê ez sotim (an jî evîna vê qîzê ez helandim)
 8. şewitandin (hişk kirin)
  güneş çimleri yaktı
  tavê çîmen şewitand
 9. sotin (pir germ bûn)
  bugün güneş yakıyor
  îroj tav mirov dişewitîne
 10. qemitandin, ximximandin (ji ber tav û germê reşbûna tiştekî)
  güneşte vücudunu yaktı
  li ber tavê canê xwe qemitand
 11. qemitandin (ji ber sir û seqemê)
  soğuk rüzgâr insanın yüzünü yakıyor
  sermaya sar rûyê mirov diqemitîne
 12. êşandin, tehl kirin
  canını yaktılar
  canê wê êşandin
 13. (mecazî) bi çek) lê xistin
 14. xera kirin, mehf kirin
  o evimi yaktı
  wî mala min xera kir
  yakıp kül etmek
  kirin qirik, kirin rijik
 15. hine kirin, (hine) tê dan, (hine) lê xistin
  kına yakmak
  hine tê dan, hine lê xistin
 16. stran çêkirin, beste çêkirin