tulum

  1. hîz, eyar, yar
  2. cewar, meşk, çalemeşk, dizgar (cureyek amûrî fûyî ye)
  3. tûp
  4. kisbet (kincê ku navmil û şal bi heve ye)
  5. (mecazî) şîşman, qelew