természet

  1. sirişt, xweza, xwerist, tebîet, natûr