sainted (cureyê peyvê?)

  1. rehmetî, mirî
  2. yê ku gihiştî ast û payeya ezîzan
  3. pîroz, tiberik, muqeddes