sınama

  1. hêçandin, ceribandin, sîhêtî, telesî, tesele, tecrube
  2. ezmûn, ezmûnkirin, taqî