Bilêvkirin

biguhêre

sürmek

 1. ajotin, ranîn
  koyunları sürüyor mihan diajo
 2. gêrandin (bi rê ve birin, sewq û îdare kirin)
 3. tehmî bere dan (danîn berê)
  önüne bir kâğıt sürdü kaxizek tehmî berê dar
 4. (dest) pê kirin, dest dan (tiştekî)
  elinizi oraya sürmeyiniz destê xwe bi wê nekin
 5. mişext kirin, nefî kirin
 6. tê dan, pê xistin, pê dan
  kolanya sürmek kolanya tê dan
  bezi masaya sür pot bi maseyê bixe
  yaraya melhem sürdü melhem di birînê da
 7. derxistin (piyaseyê), kirin pazarê (ji bo mal û eşya)
  malı pazara sürdü mal derxiste pazarê
 8. kirin (piyaseyê), xistin pazarê (bi awayên neqanûnî pere xistin pazarê)
 9. bihartin, derbas kirin
  dört duvar arasında memur hayatı sürüyordu di nava çar dîwaran de jiyarna karmendî derbas dikir
 10. cot kirin, erd rakirin, erd ajotin
  öküzü ölünce tarlasını süremedî piştî ku gayê wî mir zeviya xwe neajot
 11. dom kirin, dewam kirin, berdewam kirin, domîn, berdewam bûn, kudandin
  yağış tam dört gün aralıksız sürdü şilî tam çar roj bêatlebûn dewam kir
 12. çûn, derbas bûn, kudîn, kişandin, dirêj kirin, lidar bûn (ji bo demê)
  çok geçmez her şey ortaya çıkar pir naçe wê her tişt derkeve rastê
 13. kudandin, dewam kirin
  bu iş iki saat sürer ev kar du saet diajo
 14. hêşîn bûn, şîn bûn (ji bo hêşînbûna giya û riwekan)
 15. nava (yekî) çûn
  karnım sürüyor nava min diçe