inikas

  1. şewq, şemal (ji bo roniyê)
  2. olan, dengvedan
  3. hîkarî, bertekî (di piyaseyê de)