geçmek

 1. derbas bûn, guzerîn, bihurîn, borîn, rawirîn, raborîn, daborîn, rawirtin, bi werin, bihorîn, dabihurîn, hilborîn, tê perin (ji cihekî çûn cihekî din)
  kapının önünden birkaç kişi aceleyle geçtiler :çend kes bi lez û bez di ber derî re bihurîn
  üzerine pembe, kolsuz bir kazak geçirmişti:qazaxekî pembe, milên wi kurt bi xwe de kiribû
 2. dan ber (tiştekî)
  halkı kılıçtan geçirmişler :gel dane ber devê şûr
  asker herkesi dayaktan geçirdi :leşker her kesî da ber kulm û pihî nan
 3. derbas kirin (di wateya rast lê hatin, bi ser de hatinê de)
  iyi günler geçirmek :rojên xweş derbas kirin
  hastalık geçirmek :nexweşîn derbas kirin
 4. kirin
  muayeneden geçirmek :muayene kirin
 5. tê gerendin, tê dan
  nezleyi bana geçirdi :arsima xwe di min da
 6. pê mijûl bûn
  benim bu işlerle uğraşacak vaktim yok :wextê min ê ku bi van karan re mijûl bibim nîn e
 7. tê re kirin, pê ve kirin, weranîn
  ipliği iğneye geçirmemi istedi, ben de geçirdim :ji min xwest ku ez ta bi derziyê ve bikim, min jî pê ve kir nekeve tatêlê, hêrsa wê wê zû deyne, me raqan meke wê hêrsa wî zû rûnê
 8. jê bûn, birin
  o meseleyi geçelim em wê meseleyê bibirin, em jê bin
 9. bihurîn (ji bo demê)
  saat onu geçiyor :saet ji dehan dibihure
 10. meşq kirin
 11. ragihandin (nûçeyekê bi riya amrazên ragihandinê gihandin cihekî)
 12. bihurîn
  soba geçmiş :soba bihu riye
 13. ketin (tiştekî) (di wateya nivîsandinê de)
  tarihe geçmek :ketin dîrokê
  kitaba geçmek :ketin pîrtûkan
 14. çûn (ji bo çûn û firotina malekî bi a wayekî têr baş)
  bu mal burada çok geçiyor :ev mal li vira pir diçe
 15. ketin (tiştekî) (di axaftin an jî di çapemeniyê de jê hatin çêlkirin)
  adının gazetelere geçmemesini :istemişti xwestibû ku navê wî nekeve rojnameyan
 16. derbas bûn (di teraqiyê de bûn)
  bu para artık geçmiyor :ev pere êdî derbas nabe
 17. derbas bûn (bi serketî ji azmûnê derketin, bi serketî dibistan kuta kirin)
  sınavı iyi bir şekilde geçti :bi awayekî têr baş ji azmûnê derbas bû
 18. tê de bihurîn, tê de derbas bûn, tê de çûn (di ave kê, di riyekê de çûn)
 19. bihurîn (ji ber hiştina pir, ber bi rizîbûnê ve çûn)
  bu karpuz geçmiş :ev zebeş bihuriye
 20. jê seqirîn, jê filitîn
 21. xeyba (yekî) kirin, jê mijûl bûn
  beni sana geçmişler :xeyba min ji te re kirine
  geç (veya geç efendim) jê be, jê bin, heyra jê bin, haydê geç! başka şeyler konuşalım :jê be, em tiştinên din mijûl bibin
  geçme namert köprüsünden koparsın su seni :mineta pîsan hilnede
  geçti Boru'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye (veya geçti Bor'un pazarı) :hesil di Misûlê re derbas bû, hasil giha Misûl, tu bûyî pîra paşiya koçê
  geçtim olsun :ez tê bihurîm, bila bimîne
  geç ulan (veya lan) :here lo, here wê de, hayde wê de