dikme

  1. dirûtin, vedirûn (cil û berg dirûtin)
  2. çikilandin, çikandin, daçikandin, dabinartin, raçikandin, venandin (bi awayekî tîk di cihekê de danîna heyberekê)
  3. danîn, çandin, çikandin, çikilandin, daçikandin, daçikilandin (ji bo xwedîkirinê, tiştek kirin erdê)
    ağaç dikme mevsimi heyamê darçandinê, çaxa dardanînê
  4. (matematîk) amûd, xeta tîk
  5. sadra nû, şaxa nû (ku hatiye danîn)
  6. (mecazî) tayê tenê, tekane, yekta (di malekî de zarokê kurîn ê tenê ku wê zireta malê berdewam bike)
  7. dîrek