devran

  1. dan
  2. dewran (di cihê dinyayê de)
  3. bext, qeder
  4. dewran (di cihê dem û zeman de)