örtme

  1. nixumandin, nixamtin, hefidandin, poşandin, pûşîn, porkirin, dapoşîn, tenartin
  2. girtin (ji bo girtina derî, pacê û tiştê welê)
  3. girtin, nixamtin, zeftkirin
  4. (mecazî) veşartin, nixamtin
  5. serpoş
  6. avahiya sergirtî û bervekirî