Bilêvkirin

biguhêre

çekmek

 1. kişandin, kêşandin, kaş kirin (rahiştin tiştekî û bi ber xwe an jî bi hêlekê ve kaş kirin)
  kapıyı şiddetle çekip gitti derî hindrû kişand û çû
 2. kaş kirin
  arabayı çeken at hespê ku erebeyê dikişîne
 3. kaş kirin (ji bo vezelandina tiştekî)
  ipi çekti ben kaş kir
 4. hilçinandin
  sünger bütün suyu çekti singêr hemû av hilçinand
 5. kişandin
  ekini harman yerine çekti debr kişande bênderê
 6. kişandin (bi mebesta tiştekî, ji navê hilanîn)
  piyasadaki paralarını çekti pereyên xwe yên li piyaseyê kişandin
 7. kişandin (bi bêhnê re kişandin hundirê xwe)
  burnuna su çekmek av kişandin pozê xwe
 8. kişandin (ji bo rahiştina tiştekî ji bo êrîşkirinê)
  silahını çekti çeka xwe kişand
 9. lê dan, lê xistin
  ona güzel bir dayak çekti lêdaneke têr baş lê xist
 10. jê stendin, bi paş ve girtin, ji bo kesekî an jî tiştekî ji yekî stendin)
 11. kişandin (ketin rewşeke zor û giran)
  on yıldır bu hastalığı çekiyorum ev deh sal in ku ez vê nexweşînê dikişinim
 12. kişandin (girtin ser xwe, tehdeya tiştekî kişandin)
  bu işin sıkıntısını halk çekiyor tengaviya vî karî gel dikişine
 13. avêtin (di terazî û qapanê de)
  yaş odun ağır çekiyor êzingên ter giran diavêjin
 14. kişandin (ji bo gerandina tesîsatan)
  kablo çekmek kablo kişandin
 15. kişandin (asteng çêkirin)
  buraya bir perde çekmek lazım divê ku mirov perdeyek bikişîne vir
 16. kişandin
  piyango çekmek piyango kişandin
 17. daweribandin
 18. kişandin
  çizgi çekmek çixêz kişandin
  sürme çekmek kil kişandin
 19. (ji berê) kişandin
  kopya çekmek kopya kişandin
 20. lê xistin, avêtin (tiştekî)
  ona vantüz çektiler hicam avêtin wî
 21. hilkişandin (tiştekî ji jêrê ber bi jor kişandin)
 22. kişandin
  fotoğraf çekmek fotoğraf kişandin
 23. hilgirtin (ji bo hêza kişandina tiştekî)
  bu araba
 24. kilodan fazla çekmez ev erebe ji
 25. kîloyî zêde hilnagire
 26. hêrandin
  kahve çekmek qewe hêrandin
 27. kişandin
  bu elbise çok dikkat çekiyor ev kine pir balê dikişine ser xwe
 28. kişandin (li xweşa yekî hatin)
 29. asê kirin (ji bo rêlibergirtina tiştekî asêkirin û girêk lêxistina Ii tiştekî)
 30. girtin xwe (ji kîsî xwe dan)
  yol masraflarını o çekti wî mesrefên rê girtin xwe
 31. kişandin
  hasret çekmek hesret kişandin
 32. alkol) vexwarin
 33. ajotin
  arabacı yavaş çek erebevano hêdî bajo
 34. lê çûn
  keç li metan kur li xalan diçin
 35. kişandin
  sorguya çekmek kişandin ber îfadeyan
 36. rê jê birin, mane jê birin:''bak, sözümüzü nereye çektin binêre, te çawa rê ji gotina me bir
 37. avêtin ser xwe
  yorganı çekip yattı lihêf avête ser xwe û raket
 38. jê kişandin, birin berê (mihîn ji hesp kişandin)
 39. ajotin (ji bo rê û mehan)
  bu ay
 40. gün çekiyor ev meh
 41. roj diajo:''yol''
 42. saat çekti rê
 43. saet ajot
 44. çûn hev, çûn ser hev
  kumaş çekti qumaş çû ser hev
 45. gotin, strîn
  bir uzunhava çekti lawikek got
 46. rakirin (ji bo daleqandina tiştekî)
  isyan bayrağını çekti alaya serhildanê rakir
 47. tê dan, kişandin (tiştekî) (ji bo boyax, badena û tiştên wisa)
  bir kat boya daha çek qatek boyaxa din jî bikişînê
 48. şandin
  telgraf çekmek telgraf şandin
 49. kişandin
  baca iyi çekiyor külek baş dikişîne
  çek arabanı! (veya çek!) here ji vê!, biteqize ji vê!
 50. dakişandin, dakêşan''