yiyip bitirmek

  1. hel kirin, xwarin hel kirin, fit kirin
  2. birandin, qedandin
  3. nexweşîn) zor dan (yekî)
  4. xwarin û hêran kocası onu yiyip bitiriyor mêrê wê, wê dixwe û dihêre