yükseltmek

  1. bilind kirin, berz kirin, hilkirin (ji bo fitîla lembayê û tiştên wekî wê)
  2. hindrû kirin, hêzdar kirin
  3. (mecazî) rakirin, zêde kirin (ji bo bihayê tiştekî)
  4. geşe pê dan
  5. (ritbe) mezin kirin