tesviye

  1. rastkirin, dûzkirin, teswiye
  2. dan, dayîn
  3. teswiye (kaxizê ku di cihê bilêtê de hikûmet daye leşkerên bêpaye)