takvim

  1. rojimêr, rojnîş, teqwîm (azîneya ku demê li salan, li mehan û li rojan bi par ve dike)
  2. salname, rojimêr, teqwîm
  3. (mecazî) bername, teqwîm (bernameya karekî ku wê di çi demê de bê kirin)