sönme

  1. tefan, temiran, vetemirîn, vêsîn, vemiran
  2. rûniştin (hewa jê derketin)
  3. danîn, aşbûn, hedûrîn
  4. ketina ji teraqiyê, ketina ji kewnê