revocation

  1. jê standina destûr û ciyawaziyê
  2. betal, nelê, netêw, ji hukm ketin