ortadan kaldırmak

  1. ji holê rakirin
  2. ji rastê hilanîn, hilanîn, ji rastê dan alî (bi ûcba veşartinê)
  3. ji navê hilanîn, ji navê rakirin, ji rastê hilanîn
    hırsızlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor divê ku em diziyê ji navê hilînin (tunekirina tiştekî)
  4. (yek) safî kirin, bingol kirin, ji navê birin (di wateya kuştinê de)