kurt sürüsü (cureyê peyvê?)

  1. zurbe
  2. ebûr, zirbe, revde, ebûra guran, zirbeye guran, refdeya guran, revdeya guran