kudret

  1. karîn, şiyan
  2. tiwan, qudret
  3. behre, qabiliyet
  4. zengînî
  5. qudret (tiştê ji qudreta Xwedê çêbûye)
  6. qudret (şiyana Xwedê ya ezelî)
  7. tewan