irade

  1. daxwaz, xwestek, dîlek
  2. ferman
  3. vên, vîn, viyan, emad, hemd, wîst, îrade (hêza biryardanê ya kirin an jî nekirina tiştekî)
    kendi irademle bu işi yaptım min bi vîna xwe ev kar kir
    iradem dışında oldu bchemdî min bû
  4. vîn, îrade