hışır

  1. kal, kalik (ji bo zebeş û petêxên negihîştî)
  2. sergerm, nerihet
  3. evdal, gêjik (argo)