güruh

  1. êl, xirtol, kotûkeş, revde, gonevêrk (qefleya ji kesê bêkir û beredayî pêkhatî)