fırın

  1. firin, fime, firûn (cihê ku nan lê tê çêkirin û firotin)
  2. firin, firûn (amrazê ku tê de xwarin tê pehtin)
    elektrik fırını firina elektrîkê
  3. hetûn, kûre (ji bo helandina hesin û çêkirina kilsê)
  4. dozexe (ji bo hemamê)