disburse

  1. mezaxtin, serf kirin, xerc kirin, mesref kirin, zehî kirin