devşirmek

  1. ber hev kirin
  2. hew kirin (sebzeler için)
  3. berhev kirin, civandin
  4. quraftin, çirpandin, çinandin, hilçinîn, hew kirin (bi taybetî ji bo jêkirina mêweyan ji guliyê daran
    kızlar gülüşe gülüşe incir devşiriyorlardı keçikan bi hiretîkê hêjîr diçinandin
  5. nûrandin, qat kirin