dürmek

  1. pêçan
  2. pêçandin, kirin lûlik (ji bo li hev badana tiştekî)
    halıyı dürmek
    xalî pêçandin
  3. qat kirin, nûrandin, hilmaştin,lûrandin,qilozandin,qozîkirin,