bayan

  1. canik, sitî, xanim, xatûn
  2. stî, stîk (ji bo nasnav)
  3. xatûn (di şûna navê jinan de)
    bayan ne içiyor sunuz? xanim hûn çi vedixwin?