Binêre bas, bas(1).

bahis

  1. miçilgê, girew
  2. qal, behs