Bilêvkirin

biguhêre

aktarmak

 1. veguhastin, neql kirin, berî ser hev dan, talî (tiştekî) kirin, valayî (tiştekî) kirin (ji bo tiştên şilemenî û zad)
  suyu bu kaba aktardım
  min av berî ser vê derdanê da
 2. guhastin, kişandin, derbasî (cihekî) kirin
  oturma odasının eşyalarını misafir odasına aktardık
  me têkberên odeya rûniştinê kişandin odeya mêvanan (an jî me têkberên odeya rûniştinê derbasî odeya mêvanan kirin)
 3. veguhastin (ji bo guhartina berê tiştekî)
 4. jê girtin, îqtibas kirin
 5. wergerandin, zivirandin, paçve kirin, qelabtin, tercime kirin
 6. qulaptin, qelibandin
  damı aktarmışlar, kırıkları değiştiriyorlar
  xanî qelaptine, dar marên ku şikiyane diguhêrin
 7. yekgîsinî kirin, dugîsnî kirin
 8. gihandin, ilam pê xistin, hay pê xistin
 9. lê qelaptin, adepte kirin
 10. xitm kirin
 11. salix dan