Livê

Hiriya ya berxikan e. Ji bo çêkirina kulavan tê bikaranîn.