-hezî

  1. Paşgirek ku hin peyvên nû ji yên heyî tên çêkirin:*welathezî, hunerhezî, pirtûkhezî