ภาษาไอ๊ซ์แลนด์

ภาษาไอ๊ซ์แลนด์

  1. (ziman) îzlendî