טראכטען (trakhten)

  1. ramîn, fikirîn, hizirîn, pûnijîn, fikir kirin, hizir kirin