şuna (cureyê peyvê?)

  1. (li) , (li) , , jê re (ji wî re, ji wê re), pê de (bi wî de, bi wê de)
    şuna bak tu lê binêre an jî, tu li wî binêre, tu lê