şişmek

 1. nepixîn, nixifîn, werimîn, hemîn, nefiqîn, pifîn, werpixîn, zifirîn
 2. perçivîn, perçiftin (ji bo tiştê ku av dıgıre û hecma wê mezin dibe)
  kapı sudan dolayı şişmiş derî ji ber avê perçiviye
 3. werimin (ji bo dereke bedenê)
  ağlamaktan gözleri şişmiş ji ber girînê çavên wê werimine
 4. nepixîn (ji bo xwarina pir zêde)
 5. perçivîn (ji ber bazdana pir)
 6. qure bûn, kuşpene bûn
 7. zepitîn, zemitîn (ji ber sermayê)
 8. şermî bûn, şeqizîn, qusikîn (argo)