önceden

  1. berê, ewilî, pêşiyê, pêşkî, ji paşê de, ji berê de
    önceden bilmiyordu sonra öğrendi berê nizanibû paşê hîn bû