çalmak

 1. dizîn, dizî kirin
 2. lê xistin, lê dan, jendin (bi lêxistinê deng ji tiştekî derxistin)
  güzel müzik çalıyordu muzîkeke xweş lê dixist
  çok iyi derecede piyano çalar têr baş li piyanoyê dixe
 3. lê dan (ji bo xebitandina aletekî muzîkê)
  teybi çal da biraz müzik dinleyelim ca li teyibê xe em hinek li muzîkê guhdarî bikin
 4. lê dan
  yan odada telefon çalıyordu li odeya rex têlefonê lê dixist
 5. jendin, hilavêtin
 6. meyandin
  bügün bize yoğurt çalar mısın? tu dê îro ji me re mast bimeyînî
 7. tê dan
  ekmeğin üstüne birazcık yağ çalıp yedim min piçek rûn di nên da û xwar
 8. lê xistin
  patlıcanı kırağı çalmış qirê li balîcanê xistiye
 9. çirpandin (ji bo piçek birina ji qumaş)
  kumaştan biraz çalayım mı? ez hinek ji qumaş biçirpînim?
 10. kolandin (ji bo nexşandina derdanên madenî)
 11. rêş kirin, malaştin
  tozu çalmak toz malaştin
 12. dirûvîn, şibîn (ji bo dirûvpêketinê)
 13. (mecazî) eware kirin (ji bo demê, ku mirov bike ku çax û wextê yekî beredayî here)