çömez

  1. şagirt (ê ku li medreseyan berdestkê seydayê û ji seyda ders digire)
  2. berdestk (kesê ku liberdestê yekî hînî pîşe dibe)