yerinden oynatmak

  1. cihê (tiştekî) gerandın, (tiştek) ji cihê (wî) leqandin