yakışmak

  1. pê ketin, lê şikîn (lêhatin, xweş lê bi keys bûn)
    uzun saç ona yakışmış porê dirêj pê ketiye
  2. lê şikîn, li gorî bûn (tiştek munasîb dîtin)
    bu davranış sana yakışmıyor ev lebat bi te nakevin